ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTAI

ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTAI

Kadastriniai matavimai

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas reikalingas:

 1. keičiant gretimų žemės sklypų ribas (atliekant amalgamaciją);
 2. padalijant žemės sklypus, atidalijant žemės sklypo dalis iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo;
 3. sujungiant žemės sklypus į vieną žemės sklypą, nekeičiant žemės reformos žemėtvarkos projekte nustatytos pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, išskyrus tuos atvejus, kai pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis keičiama atidalijant esamų namų valdų ir miško sklypus iš žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties žemės arba sujungiant didesnius kaip 2 ha bendro ploto nustatyta tvarka įregistruotų ūkininkų ūkių namų valdų žemės sklypus su žemės ūkio paskirties žeme;
 4. formuojant naujus žemės sklypus valstybinėje žemėje;

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo būdai:

 • Naujų žemės sklypų suformavimas laisvoje valstybinėje žemėje;
 • Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų padalijimas į atskirus žemės sklypus;
 • Nekilnojamojo turto registre įregistruoto bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo dalių atidalijimas, jas suformavus kaip atskirus žemės sklypus;
 • kelių Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų sujungimas į vieną žemės sklypą;
 • gretimų žemės sklypų ribų pakeitimas (amalgamacija), kai vieno žemės sklypo dalis atidalijama nesuformavus atskiro žemės sklypo ir sujungiama su greta esančiu žemės sklypu.
Laikomės tokių taisyklių ir leidime nurodytų reikalavimų formuoti žemės sklypus rengiant žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą:
 • projektui rengti naudojame ortofotografinius žemėlapius ir kitą naujausią kartografinę medžiagą;
 • projektavimo metu vietovėje nustatome žemės sklypų ribas ir patiksliname žemės naudmenas bei kitus situacijos elementus;
 • projektą rengiame ortofotografinio žemėlapio kartu su GDB (geografinių (mikrolygio) duomenų bazių) pagrindu;
 • projektą rengiame M 1:500, M 1:1000, M 1:2000, M 1:5000, M 1:10000. Mastelis pasirenkame atsižvelgus į projektuojamos teritorijos dydį;
 • projektas rengiamas 3 egzemplioriais ir perduodamas planavimo organizatoriui, Žemėtvarkos skyriui, savivaldybės administracijai.